mandag den 1. juli 2013

Undersøgelse om hvad rådyr spiser i vores haver

Der er sikkert mange af Jer, der kender til problemet, om rådyr der æder løs af planter i haven.
På Københavns Universitet er studerende Lars Birch gået i gang med at undersøge fænomenet.

Undersøgelsen skal kortlægge hvad rådyrene spiser og hvad de holder sig fra.


Undersøgelsen foregår ved Lars Birch i sin egenskab af både gartner og studerende på Københavns Universitet. I undersøgelsen medvirker også en botaniker og en zoolog fra universitetet. Projektet sikres gennem samarbejdet en høj faglig standard.

Målet er at lave lister med planter, som rådyrene ikke spiser, således at haveejerne og andre kan have smukke planter og alligevel have rådyrene gående.

Projektet munder ud i en videnskabelig rapport, samt en række både faglige og populære artikler,
samt en bog om emnet.

Undersøgelsen foregår blandt andet ved hjælp af et kortfattet online spørgeskema, som Lars Birch
gerne vil have rigtig mange til at svare på. Til artiklerne og bogen har Lars behov for at møde folk som har erfaringer, både dårlige men især gode erfaringer med rådyr og planter i fredelig sameksistens i haverne.
Spørgeskemaet ligger på hjortemiddag.dk.

Deltag  i undersøgelsen, så vi kan få kortlagt , hvad det er rådyrene spiser lystigt af og hvad de holder sig fra.
Venlig hilsen
Kirsten Bengtson

www.thyboesminde.blogspot.com
www.thyboesminde.dk